0

ESHOP

REZERVACE RECEPTŮ

NOVINKY

Menu

Soutěž o nákup ZDARMA!

Vážení zákazníci, díky vaší přízni náš e-shop brzy dosáhne objednávky s pořadovým číslem 10 000! Bude to právě vaše objednávka, která dosáhne tohoto jubilea? Nakupte na našem e-shopu www.lekarnaspea.cz a vyhrajte! Zákazník, jehož objednávka bude v pořadí 10 000., získá další nákup v hodnotě 2 000 Kč zcela ZDARMA!

 

Neváhejte a zkuste své štěstí – možná právě vaše objednávka bude ta výherní! Přejeme hodně štěstí!

 

 

O co hrajeme?

O nákup na e-shopu http://www.lekarnaspea.cz  do hodnoty maximálně 2.000 Kč vč. DPH zdarma.

 

 

Kdo vyhraje?

Každý zákazník, který nakoupí na e-shopu http://www.lekarnaspea.cz, je automaticky zařazen do soutěže.

Jeden zákazník, jehož objednávka bude v celkovém pořadí všech historicky uskutečněných objednávek 10 000. („desetitisícátá“), vyhrává.

 

Soutěž není časově omezena, probíhá do chvíle, než se uskuteční objednávka v pořadí s číslem 10 000. Vítěze oznámíme na Facebooku a také na e-mail, který bude uveden v dané objednávce. 

 

Obecná pravidla soutěže

 

1.    Obecná ustanovení

1) Organizátorem soutěže je společnost SPEA Olomouc, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „SPEA“). "Soutěží" se rozumí jednotlivá marketingová kampaň SPEA vyhlašovaná na oficiálním facebookovém profilu + oficiálním instagramovém profilu + http://www.lekarnaspea.cz na základě stanovení podmínek účasti v soutěži ze strany SPEA. Výhra v soutěži je spojená s aktivitou účastníka v dané soutěži. 

2) Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, způsobilá být účastníkem soutěže, která přijme pravidla soutěže, splní požadované podmínky pro účast v soutěži a provede požadovanou akci.

3) Účastník soutěže musí mít doručovací adresu na území České republiky.

4) Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru u SPEA, stejně jako osoby personálně a majetkově spjaté s pořadatelem soutěže.

5) Zapojením do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržet a splnit její pravidla.

6) Ze soutěže mohou být vyřazeni účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou soutěží.

7) SPEA si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž, případně změnit její pravidla a nahradit ceny v soutěži za ceny ve stejné nebo vyšší hodnotě.

8) Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti žádným způsobem zpřístupněny. Všechny dotazy nebo komentáře týkající se soutěží jsou adresovány výhradně pořadateli (SPEA), nikoliv Facebooku nebo Instagramu.

 

2.            Ochrana osobních údajů

1) Svou účastí v soutěži dává účastník SPEA ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Zejména se jedná o jméno, příjmení, adresu a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu má za následek vyloučení účastníka z další účasti v dané soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, pokud tak učiní před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 právo na vysvětlení, opravu, zablokování nebo může požadovat jejich doplnění, případně likvidaci.

2) Účastí v soutěži dává účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace SPEA včetně zasílání obchodních sdělení a SPEA může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, a to na období 3 let od počátku soutěže.

 

3.            Princip průběhu soutěže, vyhlášení a předání výher

1) Soutěž probíhá do chvíle, než bude uskutečněna objednávka na www.lekarnaspea.cz s pořadovým číslem 10 000. 

2) Zákazník, jehož objednávka bude s pořadových číslem 10 000, získává další nákup na http://www.lekarnaspea.cz do maximální výše 2.000,- vč. DPH zdarma. 

3) Výherce bude informován o výhře na e-mail, který bude uveden ve výherní objednávce. Zároveň bude jméno a město bydliště výherce zveřejněno na sociálních sítích SPEA.

4) Svou objednávku zdarma může výherce uplatnit nejpozději do 3 měsíců od ukončení soutěže.  Kompletní informace, jak svou objednávku uskutečnit, obdrží výherce e-mailem.

5) Výhra (objednávka zdarma) bude výherci zaslána pořadatelem zvoleným dopravcem na výhercem uvedenou doručovací adresu v České republice. Pokud nebude pokus o doručení úspěšný, propadá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele.

5) Výherce nemá nárok na finanční či jakoukoli jinou náhradu výhry.

 

4.            Platnost a zveřejnění obecných pravidel soutěží

1) Tato obecná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách http://www.lekarnaspea.cz

2) Pořadatel soutěže není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

3) Pořadatel soutěže není odpovědný za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jeho facebookového a instagramového profilu třetí osobou, nebo v případě zablokování jeho facebookového nebo instagramového profilu. V takových případech není pořadatel povinen hradit jakoukoliv škodu, která by vznikla v důsledku těchto okolností.

Tato pravidla jsou účinná od 20. 6. 2024.

 

Soutěž o nákup ZDARMA!

Štítky: