0

KATEGORIE

Menu

Soutěž o Lipoxal Ultrafit 180 tbl.

Připravili jsme pro Vás soutěž o balení doplňku stravy Lipoxal Ultrafit 180 tbl.. Jde o přípravek na hubnutí s více než 15ti letou tradicí na trhu. Chystáte se zhubnout do plavek? Seznamte se s pravidly našich facebookových soutěží a zúčastněte se soutěže o cenu v hodnotě 1033 Kč. Přejeme hodně štěstí!

 

 

Soutěž o Lipoxal Ultrafit 180 tbl. – přípravek na hubnutí 

    

Podpořte své hubnutí do plavek díky oblíbenému přípravku Lipoxal Ultrafit. Bližší informace o složení najdete zde. Tento doplněk stravy patří na našem webu mezi nejprodávanější produkty z oblasti hubnutí. Užívají se 2x denně 3 tablety před jídlem v rámci nízkoenergetického příjmu, zapíjejte dostatečným množstvím vody. Kombinujte s úpravou stravy a dostatečnou pohybovou aktivitou.

 

Jak soutěžit?

Splňte následující podmínky: 

  • Jestliže ještě nesledujete náš profil na Facebooku, staňte se naším fanouškem. 
  • Do komentářů soutěžního příspěvku na Facebooku odpovězte na soutěžní otázku: „Kolik podkategorií má e-shop lékárny v kategorii Krása a péče?“ (Odpověď najdete na našem e-shopu zde.“) 
  • Zároveň uveďte, proč právě vy byste měl/a vyhrát přípravek na hubnutí. 

   

O co hrajeme? 

Hrajeme o 1 ks doplňku stravy Lipoxal Ultrafit – 180 tbl. v hodnotě 1.033 Kč.  

  

Kdo vyhraje? 

Porota sestavená ze zástupců lékárny SPEA vybere vítěze, jehož odpověď na soutěžní otázku bude správná a důvod vítězství nejoriginálnější. 

Soutěžíme do 28. 05. 2023 – 23:59, vítěze oznámíme na Facebooku nejpozději 31. 05. 2023.

 

Obecná pravidla soutěže 

  1. Obecná ustanovení

1) Organizátorem soutěže je společnost SPEA Olomouc, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „SPEA“). "Soutěží" se rozumí jednotlivá marketingová kampaň SPEA vyhlašovaná na oficiálním facebookovém profilu  https://www.facebook.com/SPEAOlomoucpoliklinika  na základě stanovení podmínek účasti v soutěži ze strany SPEA. Výhra v soutěži je spojená s aktivitou účastníka v dané soutěži. Soutěž se vyhlašuje prostřednictvím facebookového profilu https://www.facebook.com/SPEAOlomoucpoliklinika

 2) Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, způsobilá být účastníkem soutěže, která přijme pravidla soutěže, splní požadované podmínky pro účast v soutěži a provede požadovanou akci.

3) Účastník soutěže musí mít doručovací adresu na území České republiky.

4) Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru u SPEA, stejně jako osoby personálně a majetkově spjaté s pořadatelem soutěže.

5) Zapojením do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržet a splnit její pravidla.

6) Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pod jedním účtem Facebooku. Ze soutěže mohou být vyřazeni účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou soutěží.

7) SPEA si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž, případně změnit její pravidla a nahradit ceny v soutěži za ceny ve stejné nebo vyšší hodnotě.

8) Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti žádným způsobem zpřístupněny. Všechny dotazy nebo komentáře týkající se soutěží jsou adresovány výhradně pořadateli (SPEA), nikoliv Facebooku nebo Instagramu.

 

  1. Ochrana osobních údajů

1) Svou účastí v soutěži dává účastník SPEA ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Zejména se jedná o jméno, příjmení, adresu a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu má za následek vyloučení účastníka z další účasti v dané soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, pokud tak učiní před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 právo na vysvětlení, opravu, zablokování nebo může požadovat jejich doplnění, případně likvidaci.

2) Účastí v soutěži dává účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace SPEA včetně zasílání obchodních sdělení a SPEA může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, a to na období 3 let od počátku soutěže.

 

  1. Princip průběhu soutěže, vyhlášení a předání výher

1) Soutěž probíhá v období uvedeném ve vyhlášení příslušné soutěže na facebookovém profilu https://www.facebook.com/SPEAOlomoucpoliklinika

2) Konkrétní výhry v soutěži a počet výherců bude jasně určen ve vyhlášení příslušné soutěže na facebookovém profilu https://www.facebook.com/SPEAOlomoucpoliklinika

3) Výherce bude informován o výhře na na facebookovém profilu https://www.facebook.com/SPEAOlomoucpoliklinika  nejpozději do 3 dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce neodpoví do 1 dne způsobem stanoveným v příspěvku s vyhlášením výherců, výhra propadá bez náhrady ve prospěch SPEA.

4) Výhry budou výhercům zaslány pořadatelem zvoleným dopravcem na výhercem uvedenou doručovací adresu v České republice. Pokud nebude pokus o doručení úspěšný, propadá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele.

5) Výherce nemá nárok na poskytnutí záruky vyhraného zboží.

6) Výherce nemá nárok na finanční či jakoukoli jinou náhradu výhry.

 

  1. Platnost a zveřejnění obecných pravidel soutěží

1) Tato obecná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách www.lekarnaspea.cz

2) Pořadatel soutěže není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

3) Pořadatel soutěže není odpovědný za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jeho facebookového a instagramového profilu třetí osobou, nebo v případě zablokování jeho facebookového nebo instagramového profilu. V takových případech není pořadatel povinen hradit jakoukoliv škodu, která by vznikla v důsledku těchto okolností.

 

Tato pravidla jsou účinná od 17.5.2023.

 

Soutěž o Lipoxal Ultrafit 180 tbl.

Štítky:


Doporučené produkty