0

ESHOP

REZERVACE RECEPTŮ

NOVINKY

Menu

Jak překonat závislost na kouření? Cesta k odvykání

Kouření je jednou z nejrozšířenějších a nejnebezpečnějších závislostí po celém světě. Vzhledem k jeho škodlivým účinkům na zdraví se stále více lidí rozhodne přijmout výzvu a přestat kouřit. Odvykání kouření není vždy snadné, ale toto rozhodnutí může mít pozitivní dopady na fyzické a duševní zdraví.  V tomto článku se podíváme na možnosti odvykání koření a přineseme pár rad na cestě k úspěchu.

Proč přestat kouřit?

O tom, že kouření negativně ovlivňuje naše zdraví, se snad nemusíme rozepisovat. Stačí, když zmíníme postižení dýchacích cest, srdce, riziko vzniku rakoviny, neplodnost, kuřácký kašel...

Nikotin a závislost

Klíčovým faktorem kouření je nikotin. Jeho stimulační a následně tlumící účinky ovlivňují celý organismus a vedou k postupnému vytvoření závislosti.

Psychická závislost se projevuje myšlenkami na cigaretu a chutí si zakouřit.

Fyzická závislost je stav, kdy tělo nemůže bez nikotinu být, a pokud ho nemá,objevují se abstinenční příznaky. Je definována jako potřeba si zakouřit ráno dříve než hodinu po probuzení a během dne vykouřením 15 a více cigaret za den.

Cesta k úspěchu

Pevné rozhodnutí

Nejdůležitějším krokem k odvykání kouření je pevné rozhodnutí přestat se svým zlozvykem. Na začátku si uvědomte, co vám kouření přináší a proč vlastně kouříte. Vymezte si důvody, proč chcete přestat (lepší kvalita života, zlepšení zdraví, finanční stránka,...).

Stanovení cílů

Stanovte si jasné a reálné cíle. Rozdělte si své cíle na menší kroky a plánujte postupný přechod k životu bez kouření. Za každý splněný menší cíl se odměňte.

Podpora okolí

Odvykání kouření je často jednodušší s podporou rodiny a přátel. Informujte své okolí o tom, že se snažíte přestat a požádejte je o pomoc. Třeba se někdo k vaší výzvě přidá.

Postupné snižování kouření

Někteří lidé zvládnou skoncovat s cigaretou ze dne na den. Většina lidí volí postupné snižování množství vykouřených cigaret za den. To umožní postupně snižovat závislost a vyhnout se náhlým abstinenčním příznakům.

Změna životního stylu

Je nutné změnit své životní návyky, které připomínají kouření (vyhodit zapalovač a popelníky, nestýkat se s kuřáky, vyhýbat se místům spojeným s cigaretou, změnit ranní rituál, pokud jste začínali den s cigaretou,...). Účinným prostředkem k udržení pozitivní nálady může být fyzická aktivita.

Zvládání stresu a emocí

Mnoho lidí si zapálí cigaretu v době stresu. Při odvykání je důležité si najít alternativy k tomuto zvyku - př. cvičení, meditace, relaxační techniky.

Co při neúspěchu

Relapsy jsou běžnou součástí procesu odvykání. Zjistěte příčinu relapsu, poučte se z ní a pokračujte vpřed ke zdárnému konci.

Podpora odborníků

Na svou závislost nebuďte sami. Lékař může doporučit náhradní nikotinovou terapii, příp další léky. Psycholog zase může pomoci změnit myšlení týkající se kouření. Na odvykání kouření přispívají i některé zdravotní pojišťovny.

Možnosti odvykání

1. léky 

- s účinnou látkou vareniklin mohou být předepsány lékařem, brání vazbu nikotinu v mozku na nikotinové receptory a snižují chuť na kouření

- s účinnou látkou cytisin jsou volně prodejné, pozvolně snižuje závislost na nikotinu, zmírňuje abstinenční příznaky, neobsahuje nikotin

 

2. náhradní nikotinová terapie - volně prodejné prostředky ve formě náplastí, pastilek, žvýkaček, spreje - pomáhá zmírňovat abstinenční příznaky

 

3. elektronická cigareta - umožní kouřit bez škodlivých látek vzniklých spalováním cigarety, je možné postupné snižování obsahu nikotinu. Pozor však na množství nikotinu. Zařízení na zahřívání tabáku nejsou navrženy pro odvykání kouření.

 

4. biorezonance - přístroj vysílá vlnění, které eliminuje abstinenční příznaky a potlačuje chuť na cigaretu

 

5. psychoterapie - zaměřuje se na identifikaci a změnu vzorců chování spojených s kouřením

 

Defumoxan

Volně prodejný lék, který potlačuje abstinenční příznaky. Terapie trvá celkem 25 dní, do 5 dnů od začátku užívání  je nutné přestat s kouřením. Jedno balení stačí ke kompletní léčebné kůře.

Náhradní nikotinová terapie

Užíváním těchto přípravků se do těla dočasně dodává menší množství čistého nikotinu. Narozdíl od cigaret nevstupují do těla toxické látky. Přípravky existují v různých silách - volí se podle počtu vykouřených cigaret. Během léčby by se měly síly zmenšovat, až nejsou potřeba vůbec. 

Je tedy vhodná pro snížení počtu vykouřených cigaret a pro úplné skončení s kouřením.

Kromě toho pomáhá k omezení abstinenčních příznaků - neodolatelná touha po cigaretě, bolest hlavy, úzkost, neklid, podrážděnost, neschopnost soustředit se, nespavost, pokles krevního tlaku a tepové frekvence, zvýšená chuť k jídlu.

 

Náplasti

Jde o pomalou a dlouhodobou formu dodání nikotinu do těla. Náplast se aplikuje ráno na čistou neporušenou kůži na boku, rameně či hrudi a účinek nastoupí do 30 minut od nalepení. Sejme se večer před spaním, aby byla dodržena doba působení přibližně 16 hodin. 

Existují na trhu v různých silách, začíná se vyšší sílou, po 8 týdnech se začíná lepit slabší síla a za další 2 týdny ještě slabší. 

Náplast může pokrýt potřebu nikotinu na celý den. U nárazových kuřáků není moc vhodná. U silných kuřáků ji při náhlém nutkání na cigaretu bude potřeba doplnit něčím dalším.

 

Pastilky

Na trhu existují ve dvou variantách - 1,5mg a 4mg. Dají se užívat každé 2-4 hodiny. Maximální dávka je 15 pastilek denně. 

Pastilka se vloží do úst a opakovaně se přemísťuje z jedné strany úst na druhou až do úplného rozpuštění (přibližně 16-19 minut); nemá se žvýkat ani polykat vcelku. Během rozpouštění pastilky v ústech se nesmí jíst ani pít. 

Pro ukončení kouření se po 6 týdnech počet pastilek postupně snižuje, užívání se končí při potřebě 1-2 pastilek denně. Pokud nedojde ke snížení počtu vykouřených cigaret za den během 6 týdnů od začátku léčby, pacient by měl vyhledat odbornou pomoc. Pastilky se nemají užívat déle než 9 měsíců.

 

Žvýkačky

Nežvýkají se jako obyčejná žvýkačka, jen se párkrát přežvýknou (než ucítíte lehké mravenčení či pocit silné chutě ), poté se vloží za tvář a vyčká určitou dobu, pak se opět zopakuje. 

Silní kuřáci začínají žvýkačkami o obsahu 4 mg, slabší kuřáci žvýkačkami 2 mg. Dostačující denní dávka je obvykle 8-12 žvýkaček vhodné síly denně po dobu nejméně 3 měsíců (max. 24 žvýkaček/den). Po 3 měsících léčby by mělo začít postupné snižování počtu žvýkaček a léčba by měla být ukončena tehdy, když je dávka snížena na 1-2 žvýkačky denně.

Sprej

Sprej se stříkne do úst, poté se nechají ústa zavřená a chvíli se nepolyká. Účinek nastupuje do 30 vteřin. Sprej je vhodný při rychlém zmírnění chuti na cigaretu. Aplikují se 1-2 vstřiky do úst, maximálně 2 vstřiky jednorázově, 4 vstřiky za hodinu a 64 vstřiků za 24 hodin.

 

 

Odvykání kouření je náročný proces. S vhodnou podporou a motivací je možné dosáhnout úspěchu. 

 

 

 

 

Zdroj fotografií: VistacreateJak překonat závislost na kouření? Cesta k odvykání

Štítky: