0

KATEGORIE

Menu

Soutěž o dárkové balení Leros čaje + Obecná pravidla facebookových soutěží

Připravili jsme pro Vás soutěž o dárkové balení Leros čaje pro očistnou kúru. Chcete s námi soutěžit na sítích? Seznamte se s pravidly našich facebookových soutěží a zúčastněte se. Přejeme hodně štěstí!

 

Soutěž o dárkové balení čajů LEROS - čaje pro jarní očistnou kúru 62 sáčků

Dopřejte si jarní očistu těla, mysli a lymfy a vyhrajte dárkové balení čajů LEROS – čaje pro jarní očistnou kúru (62 sáčků). Co je zapotřebí udělat?

  • Jestliže ještě nesledujete náš profil na Facebooku, staňte se naším fanouškem.

  • Do komentářů soutěžního příspěvku na Facebooku odpovězte na soutěžní otázku: „Které dva druhy čajů obsahují kofein?“ (Odpověď najdete na našem e-shopu v kategorii  „Čaje a rostlinné přípravky“)

  • Zároveň uveďte, proč právě vy byste měl/a vyhrát očistné čaje.O co hrajeme?

Hrajeme o 1 ks dárkového balení čajů LEROS – čaje pro jarní očistnou kúru (62 sáčků). 

 

Kdo vyhraje?

Porota sestavená ze zástupců lékárny SPEA vybere vítěze, jehož odpověď na soutěžní otázku bude správná a nejoriginálnější. 

Soutěžíme od 17.04.2023 do 23. 04. 2023 – 23:59, vítěze oznámíme na Facebooku nejpozději 26. 04. 2023. 

 

 

Obecná pravidla soutěže 

  1. Obecná ustanovení

1) Organizátorem soutěže je společnost SPEA Olomouc, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „SPEA“). "Soutěží" se rozumí jednotlivá marketingová kampaň SPEA vyhlašovaná na oficiálním facebookovém profilu  https://www.facebook.com/SPEAOlomoucpoliklinika  na základě stanovení podmínek účasti v soutěži ze strany SPEA. Výhra v soutěži je spojená s aktivitou účastníka v dané soutěži. Soutěž se vyhlašuje prostřednictvím facebookového profilu https://www.facebook.com/SPEAOlomoucpoliklinika

 2) Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, způsobilá být účastníkem soutěže, která přijme pravidla soutěže, splní požadované podmínky pro účast v soutěži a provede požadovanou akci.

3) Účastník soutěže musí mít doručovací adresu na území České republiky.

4) Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby v pracovním poměru u SPEA, stejně jako osoby personálně a majetkově spjaté s pořadatelem soutěže.

5) Zapojením do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržet a splnit její pravidla.

6) Soutěže se může zúčastnit každý soutěžící pod jedním účtem Facebooku. Ze soutěže mohou být vyřazeni účastníci, kteří budou jednat v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti s danou soutěží.

7) SPEA si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž, případně změnit její pravidla a nahradit ceny v soutěži za ceny ve stejné nebo vyšší hodnotě.

8) Soutěže nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook a Instagram a tato společnost za jejich průběh nijak neodpovídá. Informace poskytnuté v rámci soutěží nebudou této společnosti žádným způsobem zpřístupněny. Všechny dotazy nebo komentáře týkající se soutěží jsou adresovány výhradně pořadateli (SPEA), nikoliv Facebooku nebo Instagramu.

 

  1. Ochrana osobních údajů

1) Svou účastí v soutěži dává účastník SPEA ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Zejména se jedná o jméno, příjmení, adresu a kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v soutěži a předání výhry. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný. Odvolání souhlasu má za následek vyloučení účastníka z další účasti v dané soutěži včetně ztráty nároku na předání výhry, pokud tak učiní před jejím převzetím. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 právo na vysvětlení, opravu, zablokování nebo může požadovat jejich doplnění, případně likvidaci.

2) Účastí v soutěži dává účastník souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, kontaktní město, fotografie a slovní projevy mohou být použity pro účely propagace SPEA včetně zasílání obchodních sdělení a SPEA může zdarma použít veškeré slovní projevy, audio i video nahrávky a fotografie účastníka, které pořídila v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením soutěže a předáním ceny, a to na období 3 let od počátku soutěže.

 

  1. Princip průběhu soutěže, vyhlášení a předání výher

1) Soutěž probíhá v období uvedeném ve vyhlášení příslušné soutěže na facebookovém profilu https://www.facebook.com/SPEAOlomoucpoliklinika

2) Konkrétní výhry v soutěži a počet výherců bude jasně určen ve vyhlášení příslušné soutěže na facebookovém profilu https://www.facebook.com/SPEAOlomoucpoliklinika

3) Výherce bude informován o výhře na na facebookovém profilu https://www.facebook.com/SPEAOlomoucpoliklinika  nejpozději do 3 dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce neodpoví do 2 dnů způsobem stanoveným v příspěvku s vyhlášením výherců, výhra propadá bez náhrady ve prospěch SPEA.

4) Výhry budou výhercům zaslány pořadatelem zvoleným dopravcem na výhercem uvedenou doručovací adresu v České republice. Pokud nebude pokus o doručení úspěšný, propadá výhra bez náhrady ve prospěch pořadatele.

5) Výherce nemá nárok na poskytnutí záruky vyhraného zboží.

6) Výherce nemá nárok na finanční či jakoukoli jinou náhradu výhry.

 

  1. Platnost a zveřejnění obecných pravidel soutěží

1) Tato obecná pravidla budou zveřejněna po celou dobu trvání soutěže na webových stránkách www.lekarnaspea.cz

2) Pořadatel soutěže není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

3) Pořadatel soutěže není odpovědný za situace, kdy dojde k neoprávněnému zneužití jeho facebookového a instagramového profilu třetí osobou, nebo v případě zablokování jeho facebookového nebo instagramového profilu. V takových případech není pořadatel povinen hradit jakoukoliv škodu, která by vznikla v důsledku těchto okolností.

 

Tato pravidla jsou účinná od 17.4.2023.

 

Soutěž o dárkové balení Leros čaje + Obecná pravidla facebookových soutěží

Štítky: